Barbarska barka, Sanja Martinović

sanja"Barbarska barka" Sanja Martinović (pjesme)

 

 

Mandarine su bile u zdjeli.
Zdjela na stolu.
U mom stanu niko nije pričao.
Pas je ležao ispred kamina.
Koji više nije grijao.
Bio je dan.
Nije bilo kiše.
Ni oblaka.
Gledala sam kroz prozor.
Pa sam gledala mandarine na stolu.
Sasvim lagano micala sam oči.
Pas nije lajao.
Telefon nije davao znakove života.
Razmišljala sam:
O tome kako je lijepa zagrobna tišina.

O tome kako sam sve ponijela sa sobom.

Suizdavači: Izdanja Antibarbarus d.o.o. (za izdavača Simona Goldstein) Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske (za izdavača Radomir Pavićević).Plima (za izdavača Jovan Nikolaidis), Edicija: Zeleni svesci, Godina izdanja: 2008.