Gledati iskosa / uvod u Jacquesa Lacana kroz popularnu kulturu, Slavoj Žižek

zizek"Gledati iskosa / uvod u Jacquesa Lacana kroz popularnu kulturu" Slavoj Žižek (teorija)

"Walter Banjamin je preporučio kao teorijski produktivnu i subverzivnu proceduru čitanje najviših duhovnih proizvoda kulture uporedo sa njenim običnim, prozaičnim, prizemnim proizvodima.

Ono što je Benjamin posebno imao na umu bilo je čitanje sublimnog ideala ljubavnog para predstavljenog u Mozartovoj Čarobnoj fruli zajedno sa definicijom braka Immanuela Kanta (Mozartovog savremenika), definicijom koja je izazvala mnogo gnušanja unutar moralnih krugova. Brak je, napisao je Kant, 'ugovor između dvije odrasle osobe suprotnog pola o zajedničkoj upotrebi njihovih seksualnih organa'. Nešto slično se pokušalo i u ovoj knjizi: čitanje najsublimnijih teorijskih motiva Jacquesa Lacana zajedno sa i kroz egzemplarne slučajeve savremene masovne kulture: ne samo Alfreda Hitchcocka, oko kojeg sada postoji saglasnost da je, na kraju krajeva, i bio 'ozbiljan umjetnik', već i film noira, naučne fantastike, detektivskog romana, sentimentalističkog kiča, sve nagore ili nadolje do Stephena Kinga."

(odlomak iz knjige)

Preveo: Aleksandar Bečanović
Urednica: Sanja Martinović
Edicija: PlimaDonna
Godina izdanja: 2008.