Rodne nevolje: feminizam i subverzija identiteta, Judith Butler (teorija)

butler"Rodne nevolje: feminizam i subverzija identiteta" Judith Butler (teorija)

"Većim dijelom, feministička teorija je pretpostavljala da je tu negdje neki postojeći identitet koji se može razumjeti kroz kategoriju žena, identitet koji ne samo da inicira feministička interesovanja i ciljeve u okviru diskursa, već konstituiše subjekt za koga se traži političko predstavljanje. Ali politika i predstavljanje su kontroverzni pojmovi. Sa jedne strane, predstavljanje služi kao operativni pojam u okviru političkog procesa koji teži da poboljša vidljivost i legitimitet koji žene posjeduju kao politički subjekti; sa druge strane, predstavljanje je normativna funkcija jezika za koji se tvrdi da, ili otkriva, ili iskrivljuje ono za šta se pretpostavlja da je istinito u vezi kategorije žena. Za feminističku teoriju, razvoj jezika koji u potpunosti, ili adekvatno, predstavlja žene, izgledao je kao nužnost koja će unaprijediti vidljivost žena."

(odlomak iz knjige)

preveo: Nikola Nikolaidis
urednica: Sanja Martinović
edicija: PlimaDonna
godina izdanja: 2007.