Amerikanac na Balkanu

Plima je objavila knjigu doktora Alana Rossa „LIJEČITI I BITI LIJEČEN NA BALKANU“, u dva izdanja: na crnogorskom i albanskom jeziku.

 

Alan Ross je predavao rusku književnost i istoriju kulture na Univerzitetu Teksas u Ostinu. Kasnije, tokom ratova na Balkanu, radio je kao oblasni direktor Međunarodog komiteta spasa u Beogradu, i bio oblasni direktor Kinderberga, njemačke humanitarne organizacije koja je djelovala na Kosovu.

Iskustva sa balkanskih ratišta prenio je u ovu knjigu.

Trenutno radi kao asistent profesora kliničke pedijatrije na Univerzitetu Kolumbija. Uposlen je i kao direktor na Ilirija centru za imigrante sa Balkana, koji je u sklopu Jakobi centra u Bronksu.

Svake godine boravi po nekoliko sedmica u Crnoj Gori, u Ulcinju, gdje radi u lokalnom domu zdravlja.