Davor Beganović

Rođen u Banjaluci. Od 1991. živi u Njemačkoj. Studirao opću i uporednu znanost o književnosti i slavistiku u Beogradu, Zagrebu i Konstanzu. Radio u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci u Banjaluci, bio urednik za teoriju književnosti u časopisu Putevi. Znanstveni suradnik na Odsjeku za slavistiku Sveučilišta u Konstanzu gdje je predavao i bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost. Od ljetnog semestra 2010 asistent na Odsjeku za slavistiku Sveučilišta u Beču. Objavio monografije Pamćenje traume. Apokaliptička proza Danila Kiša (2007) i Poetika melankolije. Na tragovima suvremene bosansko-hercegovačke književnosti (2009). Priredio, skupa s Peterom Braunom, zbornik tekstova Krieg Sichten. Zur medialen Darstellungen der Kriege in Jugoslawien (2007). Preveo i priredio dvije knjige s izborom tekstova Renate Lachman: Phantasia – Memoria – Rhetorica (2002) i Metamorfoza činjenica i tajno znanje (2007).