Jasna Šamić

Jasna ŠAMIĆ je rođena u Sarajevu, gdje je pohađala gimnaziju i srednju muzičku školu (odsjek za klavir), i diplomirala orijentalne jezike i književnosti. Na univerzitetu u Sarajevu je i magistrirala iz opšte lingivistike, a doktorila iz oblasti sufiz,a i historije Balkana, u Parizum na Sobroni, Université Paris III. Bila profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (- 1992), direktor istraživanja u Francuskom naučnom centru (1992),sarađivala sa francujskim radio-stanicama RFI i France culture,predavala  na Univerzitetu Marc Bloch, Strasbourg, jezike, literature, historiju i civlizaciju Balkana(- 2002). Prevodila sa orijentalnih i evropskih jezika na bosanksi (sh) i sa srpskohrvatskog na francuski; objavila tridesetak djela iz beletristike, esejistike i naučno-istraživačke literature. Živi između Pariza i Sarajeva kao slobodni umjetnik, baveći se pisanjem,filmom i pozorišem.


Objavljena djela:       

Na francuskom:

Dîvân de Kâ’imî, ADPF, Recherche sur les civilisations, Paris, 1986.

Bosnie - Pont des deux mondes, ISIS, Istanbul, 1996.

Pavillon bosniaque, ISIS, Istanbul, 1996.

Histoire inachevée, éd. de l’Oeil sauvage, Bayonne, 1996.

Eclatement yougoslave, (s grupom autora), éd. de l’Aube, Paris, 1994.

Voyage balkanique, (s grupom autora), Stock, Paris, 1994.

Les extrémismes de l’Atlantique à l’Oural, (s grupom autora), éd. de l’Aube, Paris, 1996.

La Méditerranée des femmes, pripovjetke, (s  grupom autora), éd.  l’Harmattan, Paris, 1998.

Paris Sarajevo 1900, Katalog za izložbu, Centre de documentations de Dudelange, 2004.

Pavillon bosniaque/Palais des illusions, roman, novo izdanje, Dorval éditions, Paris-Orléans, 2005.

Amoureux des oiseaux, poezija i proza (bilingva, francusko-bosansko izdanje), 2006, Bf éditions, Strasbourg.

       

Na bosanskom (srpskohrvatskom):

Isječeni trenuci,  poezija, Svjetlost, Sarajevo, 1973.

U Hladu druge kože, poezija, V. Maslesa, Sarajevo, 1980.

Iz zabilježaka Babur Šaha, poezija i proza,  Svjetlost, Sarajevo, 1986.

Mistički Eros – Junus Emre, kritičko Izdanje, studija i prevod poezije turskog sufijskog pjesnika,  Glas, Banja Luka, 1990.

Pariski ratni dnevnik, politički eseji, ENES, Istanbul, 1994.

Sjećanje na život,  dramski tekst, Vodnikova Domačija, Ljubljana, 1995.

Grad ljubav smrt,  dramski tekst,Vodnikova Domačija, Ljubljana, 1995.

Mraz i pepeo, roman, Bosanska Knjiga, Sarajevo, 1997.

Valcer,  pripovijetke, Media Press, Sarajevo, 1998.

Bosanski paviljon, roman, Svjetlost, Sarajevo 2000.

Soba s pogledom na okean, roman, Tesanj, 2001.

Pariz Sarajevo 1900, monografija, Meddia Press, Sarajevo, 2001.

Portret Balthazara Casiglionea, roman, Rabic, Sarajevo, 2002.

Drame, drame, Bosanska riječ, Wuppertal- Tuzla, 2006.

Carstvo sjenki, roman, Zoro, Sarajevo-Zagreb, 2007

Na Seni barka, priče-crtice, Wuppertal-Tuzla, 2007

Autor velikog broja članaka iz sufizma i historije Balkana u evropskim i američkim glasilima, tridesetak članaka iz filozofije bivše Jugoslavije, Enciklopedijski riječnik filozofije, PUF,Paris ; autor članaka o bosanskim piscima u Enciklopedijskom francuskom riječniku i Enciklopediji islama; kao i antologije ex-jugoslovenske i savremene francuske književnosti ; autor izložbe Paris-Sarajevo 1900. Uređuje na web-stranici časopis iz knjževnosti Balkana.

Filmovi

Les Nakshibendis de Visoko

Où sont les Bektachis de Bosni ?

Une ville l' amour la mort 1900 Paris Sarajevo

Bonjour mon amour j' ai seize ans

L' artiste et son gâteau

Quo vadis 68 Paris-Sarajevo

Promenade

Coucher auprès du ciel - un souvenir mis en images

Autor desetak predstava koje je od vlastitih tekstova, i od poezije bosanskih i francuskih pjesnika postavljala na scene sarajevskih i pariških pozorišta.