Katica Ćulavkova

ČETIRI OBRASCA PREOBRAŽAJNOSTI

 

 

 

 

  1. 1. Tipološka šema

 

Ovaj tekst se temelji na sledećim pretpostavkama: najpre da trebamo razlikovati određene vidove, podvidove i konkretne oblike metamorfoze (preobražavanja) od konstitutivnog substrata svih metamorfoza, shfaćen kao sistemska predisponiranost sveta za promene formi u kojima postoji, što ćemo nazvati metamorfmnost (preobražajnost); drugo, da su  u istoriji čovečanstva registorvane brojne različite metamorfoze ili prakse osušestvljenja metamorfnosti, a da ima samo četiri latentna i paradigmatična praobrasca metamorfnosti, i treće, da je moguće rekonstruistati ta četiri pra-obrasca.

Opširnije...
Share