KROZ NEBESKA VRATA

“Čitatelju se stih nudi
da razmišlja, ne da kudi”
 

(Pavao Vuk Pavlovic, “Usplahireni stihovi)

 

 
 
Jedan od avnagardnijih makeodonskih književnika, prozaista, romanopisaca i
pesnika je bez sumnje Mirče Nešovski (1951), koji u svom stvaralačkom opusu
beleži više od desetak zbirki poezije, dva romana i brojne esejističke stručne
radove posvećene balkanskim kutlrunim zbivanjima. Samo u toku 2012 godine
usepo je da objavi svoja dva romana: “Vrhunski šef đavola” , na početku godine,
i u drugoj polovini ove iste godine svoj drugi roman “U Faustovom kabinetu”.
Od poetskih zbirki svakako treba spomenuti “Prozor na svodu”, Beskrajni znaci”,
Monahova svetiljka”, “Duhovna galaksija”, “Entelehija, “Patrijarh kosmosa” ,
“Tapija univrzuma”, i najnovija zbirka koja je izašla 2008 “Kroz nebeska
vrata”, kao i njegovu zastupljenost u brojnim antologijskim izborima savremen
makedonske poezije. U toku 1988 godine italijanska izdavačka kuća,“Libro
italiano” proglasila ga je za najboljeg inostranog autora, objavljujući mu zbirke
poezije. Bio je prvi predsednik Udruženja makedonsko-crnogorskog prijateljstva
u Republici Makedoniji, period u kome se svesrdno zalago za objavljivanje i
plasman knjiga i autora iz prijateljske Crne Gore u Makedoniji, kao i makedonskih
autora u Crnoj Gori.
Za verne sledbenike ulcinjske “Plime” odbarali smo početne pesme iz zadnje
zbirke “Kroz nebeska vrata”, jer njihova skladna ukomponovanost u komptaktnu
zbirku, u najmanju ruku iziskuje prevod cele knjige, kako bi se dobila jedna
kompletnija slika i o autoru-pesniku, ali i o celoj knjizi. Jer se zapravo radi o
 
jednom nadnaravnom duhovnom dogadjaju, koji sugeriše slike, vizije, ili bolje
rečeno čudesne halucinacije koje se jedna na drugu nadovezuju, komponujući na
taj način jedan lančani sled imaginarnih doživljaja. Ili, možda ličnog iskustva koje
se ne sme zanemariti. U svakom slučaju, poezija, koja svojim posebnim ritmom
sugeriše osobita stanja koja vas ne mogu ostaviti indifernetnim pred pitanjima koja
se otvaraju kao značajne teme pre svega o našem duhovnom bivstvovanju, kao
sastavni deo svega telesnoga.
 
***
 
Vetar skitnik-bezdomnik
u grudima Asketa-isposnika
- od sazvežđa gradi uzvišenost, gradi.
 
Pokušaj krika za otkup
(grešnih duša)
od ognjene elipse
nad pročišćavanjem…od ognjeva-spirala.
 
Večera od zvezdi
- porcija puna magičnoga voća,
iskićena mirtama, smiljem, edelvajzom
smerne-sjajne-beskrajne-opojne,
posedale na soframa nebeskim
(predci, sinovi, unuci)
o ćerke jerusalemske!
- Pokoljenja, pokoljenja…reke - izvori…
 
Večeraju na vhunskoj nebeskoj sveri,
i pomalo o lepotama - večnostima pripovedaju.
Iznad pradrevne prašine
- u zvezdanoj prašini,
izvire ozareno Nebeski.
 
***

“Čitatelju se stih nudida razmišlja, ne da kudi”(Pavao Vuk Pavlovic, “Usplahireni stihovi)
Jedan od avnagardnijih makeodonskih književnika, prozaista, romanopisaca ipesnika je bez sumnje Mirče Nešovski (1951), koji u svom stvaralačkom opusubeleži više od desetak zbirki poezije, dva romana i brojne esejističke stručneradove posvećene balkanskim kutlrunim zbivanjima. Samo u toku 2012 godineusepo je da objavi svoja dva romana: “Vrhunski šef đavola” , na početku godine,i u drugoj polovini ove iste godine svoj drugi roman “U Faustovom kabinetu”.Od poetskih zbirki svakako treba spomenuti “Prozor na svodu”, Beskrajni znaci”,Monahova svetiljka”, “Duhovna galaksija”, “Entelehija, “Patrijarh kosmosa” ,“Tapija univrzuma”, i najnovija zbirka koja je izašla 2008 “Kroz nebeskavrata”, kao i njegovu zastupljenost u brojnim antologijskim izborima savremenmakedonske poezije. U toku 1988 godine italijanska izdavačka kuća,“Libroitaliano” proglasila ga je za najboljeg inostranog autora, objavljujući mu zbirkepoezije. Bio je prvi predsednik Udruženja makedonsko-crnogorskog prijateljstvau Republici Makedoniji, period u kome se svesrdno zalago za objavljivanje iplasman knjiga i autora iz prijateljske Crne Gore u Makedoniji, kao i makedonskihautora u Crnoj Gori.Za verne sledbenike ulcinjske “Plime” odbarali smo početne pesme iz zadnjezbirke “Kroz nebeska vrata”, jer njihova skladna ukomponovanost u komptaktnuzbirku, u najmanju ruku iziskuje prevod cele knjige, kako bi se dobila jednakompletnija slika i o autoru-pesniku, ali i o celoj knjizi. Jer se zapravo radi o
jednom nadnaravnom duhovnom dogadjaju, koji sugeriše slike, vizije, ili boljerečeno čudesne halucinacije koje se jedna na drugu nadovezuju, komponujući nataj način jedan lančani sled imaginarnih doživljaja. Ili, možda ličnog iskustva kojese ne sme zanemariti. U svakom slučaju, poezija, koja svojim posebnim ritmomsugeriše osobita stanja koja vas ne mogu ostaviti indifernetnim pred pitanjima kojase otvaraju kao značajne teme pre svega o našem duhovnom bivstvovanju, kaosastavni deo svega telesnoga.
***
Vetar skitnik-bezdomniku grudima Asketa-isposnika- od sazvežđa gradi uzvišenost, gradi.
Pokušaj krika za otkup(grešnih duša)od ognjene elipsenad pročišćavanjem…od ognjeva-spirala.
Večera od zvezdi- porcija puna magičnoga voća,iskićena mirtama, smiljem, edelvajzomsmerne-sjajne-beskrajne-opojne,posedale na soframa nebeskim(predci, sinovi, unuci)o ćerke jerusalemske!- Pokoljenja, pokoljenja…reke - izvori…
Večeraju na vhunskoj nebeskoj sveri,i pomalo o lepotama - večnostima pripovedaju.Iznad pradrevne prašine- u zvezdanoj prašini,izvire ozareno Nebeski.
***