Peter Sloterdijk

Askeza akrobata

Posljednje umijeće u gladovanju

Kafkina artistika

 

Vremenu svojstvena sklonost antropologa da istinu o homo sapiensu traže kod hendikepiranih zrcali se u širokom dijapazonu u književnosti moderne. Da je u pojedinim slučajevima od egzistencijalizma hendikepiranih do onog akrobata samo malen korak, o tome svjedoči naša napomena o bezrukom violinistu Unthanu. Ostaje nam da pokažemo zašto prijelaz s kondicije hendikepiranih na akrobatizam nije bio puka idiosinkrazija marginalija, kakvu je Unthan stvorio u pogledu prirođena stimulusa, odnosno, kakva se razvila kod autora kršćanskih asketskih biografija Huga Balla, kad je duhovne deformacije ere Svjetskog rata pokušao nadići “bijegom iz vremena”. Ta pobuna protiv stoljeća dovela ga je u društvo pustinjaka, koji su tisuću i pet stotina godina ranije bili pobjegli iz svoga vremena.

Opširnije...
Share